Scopul proiectului "E-Scoala de Spital" este de a crea o platformă online (e-scoaladespital.ro) pentru a îmbunătăți calitatea procesului educațional prin promovarea accesului copiilor cu boli somatice grave şi cu nevoi educaționale speciale la forme de educaţie formală şi informală adaptate. Prin intermediul platformei ne propunem să încurajăm educaţia şi formarea continuă a copiilor cu boli somatice grave şi să oferim posibilitatea de studiu individualizat cu material didactic personalizat în funcţie de starea de sănătate a elevului pacient.

Proiectul îşi propune să prevină abandonul școlar pentru copiii și tinerii bolnavi cronic și să îi reintegreze în sistemul public de educaţie. La bază se află conceptul de “educaţie continuă, metoda folosită de Asociația P.A.V.E.L., numită “școală de spital”, presupunand facilitarea accesului copiilor și al tinerilor spitalizați la activități specifice mediului școlar: limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, limbi străine, istorie şi geografie. Beneficiari ai acestei forme de educaţie online vor fi elevii pacienţi, profesorii şcolii de spital, părinţii/aparţinătorii elevilor cât şi profesorii din şcolile de origine ale copiilor. Părinţi şi copii vor avea acces la materiale online şi specialişti care vor putea oferi suport concret şi avizat în domenii educaţionale diverse şi de interes pentru pregătirea şi motivarea elevilor.

Sponsori