În baza obiectivelor proiectului „E-școala de spital”:

 • Continuarea studiului în perioada de tratament sau repaus la domiciliu pentru 200 elevi pacienți,
 • Realizarea în mediul online a unei platforme prin care materialul didactic să fie accesat în format electronic,
 • Facilitarea studiului individualizat prin material didactic personalizat pentru 200 elevi pacient,

desfășurăm următoarele activități:

 • livrarea materialelor curriculare adaptate online (înregistrare, creare conturi individuale, încarcare materiale pe arii curriculare, administrare, statistici privind accesarea diverselor arii curriculare de interes, dezvoltarea platformei în funcție de cerințe și indicatorii de progres
 • Stabilire instrumente de lucru specifice (fișă psihopedagogică, parcurs educațional individualizat, interviu, acord părinti/tutori); Creare de pachete educaționale pe suport electronic (digitizare materiale didactice de studiu)
 • Evaluarea trimestrială a instrumentelor de lucru specifice și a pachetelor educaționale pe suport electronic în funcție de necesitățile identificate de membrii echipei de proiect, precum și în funcție de sugestiile și recomandarile făcute de beneficiari, școli și alte persoane de referință
 • Recrutarea de noi membri și voluntari în cadrul echipei de profesori/psihopedagogi implicați în proiecte de tipul “Școala de spital”
 • Selectarea beneficiarilor direcți din proiect și evaluarea nevoilor și competențelor pentru realizarea unui plan educațional individualizat
 • Sesiuni de instruire teoretică periodică și stagii de lucru pentru cei implicați în proiect (elevi pacienți, părinți, profesori, voluntari) în vederea utilizării platformei online
 • Sesiuni individuale de suport educațional și stimulare cognitivă
 • Implicarea profesorilor din unitățile de invățământ de origine prin informări periodice, schimburi de opinie privind programa școlară parcursă, rezultatele la evaluările realizate periodic prin acest proiect.
 • Campanie de sensibilizare în rândul părinților/tutorilor despre necesitatea continuării studiilor în perioada de boală și/sau tratament și atragerea de noi beneficiari în proiect; Comunicarea evaluărilor făcute la “E-școala de spital” cadrelor didactice din unitățile de învățământ de origine și, pe cât posibil, implicarea lor directă sau parțială în crearea pachetelor educaționale
 • Activități de promovare a proiectului în mediul online (rețele de socializare, blog-uri, parteneriate online), în mass-media scrisă, în școli și în spitale