În România, dupa statistici recente,în 2014 s-au înregistrat 78.000 cazuri de cancer, dintre care 500 cazuri noi descoperite la copii care necesită spitalizare și tratament îndelungat în spital și la domiciliu. Cei mai mulți dintre acești copii sunt spitalizați în București, în cele 2 unităti de specialitate, Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu și Institutul Clinic Fundeni, neavând acces până în 2015 la educație formală și fiind forțați să întrerupă temporar sau definitiv școala datorită tratamentului îndelungat sau datorită recidivării bolii.

La solicitarea familiilor și în urma constatării nevoilor educative la copiii cu boli somatice grave, în vederea respectării și exercitării dreptului la educație pentru copii cu cerințe educaționale speciale, Asociația P.A.V.E.L. a venit în spijinul lor și a inițiat și implementat în 2012 primul proiect de educație continuă din România în cele 2 spitale, “Școala de spital”. În urma monitorizării proiectului “Școala de spital” s-au evidențiat 3 direcții de optimizare și care pot îmbunătăți indicatorii de performanță ai acestui proiect:

  • Perioada de spitalizare, de tratament și de repaus la domiciliu diferă de la un caz la altul și este greu de prevăzut evoluția bolii sau răspunsul la tratament, în acest caz fiind necesară extinderea ariei geografice de aplicare a proiectului “Școala de spital” (de la cele 2 spitale de specialitate din București și la domiciliul beneficiarilor de proiect).
  • Cantitatea mare de documente vehiculate pe suport material standard (hârtie) și inaccesibilitatea materialului didactic când beneficiarii de proiect nu mai sunt spitalizați, dar sunt în tratament sau în repaus la domiciliu, a generat necesitatea trecerii în mediul online prin creare unei platforme prin care transmiterea materialului didactic să se facă electronic.
  • În perioada de tratament pentru creștere a imunității (fiind restricții de a intra în colectivitate din cauza riscului de îmbolnavire) și în funcție de starea de sănătate a beneficiarilor de proiect (imobilizare la pat sau cărucioare, efecte secundare ale tratamentelor oncologice asupra capacității de învățare) este recomandat studiul individualizat cu material didactic personalizat (plan educațional individualizat, curriculum adaptat).
  • IMPLICARE
  • VOLUNTARIAT
  • PSIHOPEDAGOGIE
  • SUPORT PSIHOLOGIC